Kommunikation
Kommunikationen af de bæredygtige tiltag til omverden, kan være med til at øge fokus på omstillingen og hjælpe andre på vej.

I kommunikationen omkring produktionen kan I gøre opmærksom på, at denne produktion arbejder med forskellige bæredygtige tiltag. På den måde hjælper I med at skabe øget offentlig opmærksomhed omkring branchens fokus på bæredygtighed.

Jo mere der kommunikeres om emnet, jo mere bliver det en del af dagsordnen.

Gode råd

Affaldssortering-A-1
-

Sørg for, at affaldet på hvert optagested bliver sorteret: Opstil letgenkendeligeskraldecontainere med tydelig brugsvejledning på ved optagesteder.

Affaldssortering-A-2
-

Informér hold, medvirkende og skuespillere om, hvordan de skal sortere affaldet. Bortskaf affald i overensstemmelse med reglerne.

Affaldssortering-ekstra-1
-

Køb ind med omtanke og aldrig mere end du skal bruge.

Affaldssortering-ekstra-1a
-

Planlæg dine indkøb nøje.

Affaldssortering-ekstra-1b
-

Sørg for at bruge genanvendeligt service.

Affaldssortering-ekstra-1c
-

Undgå overflødigt printmateriale. Del manuskripter og andet tekst online.

Affaldssortering-ekstra-1d
-

Vælg et cateringfirma og andre leverandører der er opmærksomme på at minimere unødig emballage.

Affaldssortering-ekstra-1e
-

Undgå plastsække til transport og opbevaring og skift dem ud med genbrugelige kasser.

Affaldssortering-ekstra-1f
-

Anskaf genbrugelige vandflasker og opsæt evt. vandposter hvor der ikke er vandhaner.

Affaldssortering-ekstra-2
-

Sorter som minimum: Bio, plastik, papir, pap, glas, metal, elektronik, batterier, farligt affald og restaffald.

Affaldssortering-ekstra-2a
-

Kommuniker klart at affaldssortering er en integreret del af produktionen.

Affaldssortering-ekstra-2b
-

Sørg for at affaldssorteringen er nem, synlig og tydeligt markeret.

Affaldssortering-ekstra-2c
-

Vær opmærksom på, hvor du kan komme af med farligt affald som: batterier, maling, rengøringsmidler etc.

Affaldssortering-ekstra-2d
-

Lav evt. en fast dag om ugen, hvor en runner kan køre på genbrugsstationen med det affald, der ikke er containere til på location.

Affaldssortering-ekstra-2e
-

Københavns Kommune har udviklet en elektronisk sorteringsguide, hvor det er muligt at slå alle forskellige produkter, som skal afskaffet, op, så man kan lære hvordan disse sorteres korrekt. Brug sorteringsguiden her: www.affald.kk.dk/sorteringsguide

Bæredygtig-A-1
-

Bæredygtighedsplanen skal for hvert af de følgende fokusområder indeholde præcise beskrivelser af de trin, der skal gennemføres, hvordan de skal gennemføres og hvem der er ansvarlig. I skal også udpege en Green Manager for produktionen. En Green Manager er en person med stor produktionserfaring, som bliver nøgleperson på linje med de andre afdelingsledere, og som har ansvar for at produktionens bæredygtighedsstrategi udvikles, implementeres og overholdes.

Bæredygtig-A-2
-

Formålet med bæredygtighedsplanen er, at produktionsledelsen selv får et overblik over de bæredygtige tiltag, men den er også et vigtigt værktøj i kommunikationen med hold, skuespillere og medvirkende. Det er altafgørende, at alle i produktionen ved, hvilke målsætninger man har for produktionen, og hvordan det skal lykkes at nå målet.

Bæredygtig-A-3
-

Hold et kickoff-møde med hold, skuespillere og medvirkende, hvor bæredygtighedsplanen fremlægges og diskuteres, og hvor I præsenterer, hvem der er Green Manager på produktionen, og hvad vedkommendes opgaver er.

Dette Kickoff-møde kan med fordel gøres som en del af holdmødet, hvor hele filmholdet alligevel er samlet.

Bæredygtig-A-4
-

Hold løbende møder med nøglefunktioner og produktionshold for at snakke målsætninger for produktionen og diskutere bæredygtige løsninger.

Bæredygtig-B-1
-

Før optagelserne starter, skal produktionen udpege en transportansvarlig, som laver en plan for al transport på produktionen, både i forhold til transport af hold, medvirkende og skuespillere, udstyrsbiler samt private transportmidler til og fra produktionen/optagelser.

Bæredygtig-B-2
-

Udgangspunktet er at anvende så få køretøjer som muligt og minimere antallet af kørte kilometer. Se derfor også på de andre kriterier, der har med transport at gøre, og vælg, hvilke der skal følges. Vælg derefter den mest passende transportform med henblik på dagligdagen på location.

Brug evt. skabelonen til en transportplan, som du finder på www.bftp.dk

Bæredygtig-B-3
-

Transportplanen skal indeholde:

·     Antal transportmidler (fly, tog, færge, bil m.m.). For køretøjer oplyses om det er el-, hybrid-, benzin- eller dieselbiler. For benzin- og dieselbiler oplyses EURO Normer (se side 7).

·     Estimat af antal ture, som hvert transportmiddel skal tage, fordelt på enkeltture.

·     For biler angives et estimat af antal passagerer i hver bil, fordelt på enkelture.

·     Samlet antal transportkilometer (dette gælder også for private biler, som bruges som transportmiddel til og fra location).

Bæredygtig-ekstra-1
-

Planlæg i så god tid som overhovedet muligt.

Bæredygtig-ekstra-2
-

For hver produktion bør du indføre flere bæredygtige tiltag end din forrige.

Bæredygtig-ekstra-3
-

Evt. kan produktionens Green Manager bruge 2 min. til morgenbriefing ind imellem for at præsentere nogle af resultaterne og for at holde kollegaerne til ilden.

Energi-A-1
-

Brug altid strøm fra det danske elnet hvis muligt, og undgå så vidt muligt at bruge dieselgeneratorer.

Energi-A-2
-

Find ud af hvor og hvordan I kan trække strøm fra elnettet, allerede når I vælger locations i pre-produktionen.

Energi-A-3
-

Samtidig med, at der udledes mindre C02, det er billigere, så er der også meget mindre støj forbundet med at bruge strøm fra det danske elnet, fremfor at have generatorer kørende.

Energi-B-1
-

Mulighed 1:
Skift til en eludbyder, der baserer deres elektricitet på vedvarende kilder. Kontakt dit studie og de valgte locations og hør, hvad de kan tilbyde af grønne muligheder.

Energi-B-2
-

Mulighed2:

Producér strøm direkte fra vedvarende kilder, fx. solceller, til mindre forbrug, til eksempelvis opladning af batterier og udstyr.

Energi-C-1
-

Undgå brug af hvidt-, halogen- eller fluorescerende lys. Brug lamper med LED-lys.

Energi-C-2
-

Hvidt-, halogen- og fluorescerende lys forbruger markant mere strøm og er derfor en større klimabelastning end LED-lys, samtidig med at det øger omkostningerne.

Energi-ekstra-1
-

Brug strøm fra det danske elnet i stedet for dieselgeneratorer hvor det er muligt. Tænk allerede over dette ved valg af locations. - Det er markant billigere og udleder ikke nær så meget CO2.

Energi-ekstra-2
-

Skift til en udbyder af grøn elektricitet. Kontakt også studier og andre samarbejdspartnere og bed dem gøre det samme.

Energi-ekstra-3
-

Er det ikke muligt at koble sig på det danske elnet, kan man investere i en kraftig solcelle-generator.

Energi-ekstra-4
-

Skift til genopladelige batterier– en gang for alle og genoplad gerne ved solenergi.

Energi-ekstra-5
-

Brug LED-belysning og undgå glødepærer og halogenbelysning.

Energi-ekstra-6
-

Brug så meget dagslys og så lidt kunstig lys som muligt.

Energi-ekstra-7
-

Husk at slukke udstyr, der ikke er i brug.

Energi-ekstra-8
-

Husk at slukke eller dæmpe lys imellem optagelser.

Energi-ekstra-9
-

Undersøg om det er muligt at booke en batteridrevet filmbus.

Forplejning-A-1
-

Køb ikke vand i plastikflasker og undgå kopper af engangsservice.

Forplejning-A-2
-

Brug enten vand fra hanen eller skaf større vandbeholdere.

Forplejning-A-3
-

Bed folk medbringe egen drikkedunk og termokop.

OBS: Husk også at I indirekte reducerer transport, når I dropper plastikflasker og engangskopper – både ved indkøb af plastikflasker og engangskopper og ved bortskaffelse af affald, hvilket også reducerer CO2-udledning og benzinforbrug for produktionen.

Forplejning-B-1
-

Vælg en af følgende muligheder for at servere dagens måltid til hold, skuespillere og medvirkende:

Forplejning-B-2
-

Mulighed 1:
Spis alle måltider på/leveret af restauranter/kantine.

Forplejning-B-3
-

Mulighed 2:
Anvend en cateringløsning, som leverer mad som buffetlignende løsninger fremfor personserveringer, og som har fokus på at begrænse engangsemballage.

Forplejning-C-1
-

Ved brug af engangsservice, plastikflasker og engangskopper øges den daglige produktion af affald, som skal sorteres og bortskaffes i overensstemmelse med reglerne.

Forplejning-C-2
-

Brug bestik og tallerkener, som kan vaskes og genbruges, som minimum når i er på studie, helst hver dag.

Forplejning-D-1
-

Varme drikke på optagestedet (kaffe, te osv.) bør serveres uden brug af plastikkopper og engangsrørepinde.

Forplejning-D-2
-

Brug kopper og rørepinde, der kan genanvendes (hård plast, porcelæn, keramik eller rustfrit stål).

Forplejning-D-3
-

Find alternativer til engangskaffekapsler af plastik/aluminium.

Forplejning-D-4
-

Filterkaffe eller kaffe fra stempelkander er mere bæredygtigt at servere end kaffe fra kaffekapsler.

Forplejning-ekstra-1
-

Brug cateringydelser med fokus på sæsonvarer, økologi og lokale fødevarer.

Forplejning-ekstra-2
-

Brug et catering firma, der er placeret i nærheden af produktionslocation, så maden ikke skal transporteres unødigt langt.

Forplejning-ekstra-3
-

Brug et cateringfirma, som anvender genanvendelige portionsbokse eller vaskbare buffetløsninger.

Forplejning-ekstra-4
-

Find alternativer til portionssukker, rørepinde og portionsmælk for at mindske engangsemballage.

Forplejning-ekstra-5
-

Indfør minimum 2 kødfrie dage.

Forplejning-ekstra-6
-

Hav som udgangspunkt vegetarisk frokost, hvor dem der ønsker at få kød indimellem skal tilmelde sig.

Kommunikation-A-1
-

Kommunikér de tiltag, der er blevet gjort for at sikre en bæredygtig produktion, med henblik på at øge offentlighedens opmærksomhed om bæredygtighed.

Kommunikation-ekstra-1
-

Det er vigtigt, at der bevares en god og opløftende tone, når der tales om de bæredygtige tiltag, så man kommer godt fra start og bevarer motivationen hos resten af filmholdet.

Kommunikation-ekstra-2
-

Kontakt bftp på lk@visiondenmark.dk med din produktions grønne tiltag. Send billeder, video og tekst, så kan BFTP dele det på sociale medier.

Materialer-A-1
-

Se især efter certificeringer ved følgende materialer: Træ, maling, tøjfarve, hårfarve, makeup og rengøringsmidler.

Materialer-A-2
-

Mulighed 1:

Brug kun EU Eco label maling.

Materialer-A-3
-

Mulighed 2:

Brug kun FSC/PEFC-certificeret træ

Materialer-A-4
-

Ved makeup, farve og rengøringsmidler:

Se efter Svanemærket og EU-blomsten.

Materialer-A-5
-

Ved kostumer:

Brug tøj af god kvalitet og ikke fast fashion. Benyt helst genbrug.

Materialer-A-6
-

OBS: Vær særligt opmærksom på procedurer for affaldsbortskaffelse, særligt for maling og fernis samt malerbøtter.

Materialer-B-1
-

Genbrug er en hjørnesten i miljømæssig bæredygtighed. Indgå aftaler med leverandører, som tilbyder scenografi, rekvisitter og kostumer, som kan genbruges eller som er fremstillet af genbrugsmateriale. I får således både miljømæssige og økonomiske besparelser.

Materialer-B-2
-

Når I afslutter en optagelse, skal I beslutte, hvad der skal gøres med materialer, der stadig er i god stand. Genbrug vil til enhver tid være at foretrække frem for at smide materialerne ud. Jo bedre kvalitet materialerne er, jo længere er levetiden og jo større sandsynlighed er der for, at materialerne kan genbruges eller genanvendes efter produktionen.

Materialer-C-1
-

Når en optagelse afsluttes, kan I gøre scenematerialer, rekvisitter, kostumer mv., der er fremstillet til produktionen, til gængelige for andre, der ønsker at bruge dem.

Materialer-C-2
-

Lav en aftale om overdragelse med de parter, der ønsker at genanvende materialerne. Snak evt. med leverandørerne om hjælp her.

Undersøg om der er andre der kan bruge materialer og produkter, som kan købe eller overtage dem efter din produktion.

Materialer-D-1
-

Reducér papirbasseret kommunikation til et minimum.

Materialer-D-2
-

Anvend i videst muligt omfang elektronisk kommunikation til den interne kommunikation omkring dagsordener, transportplaner og andre nyttige oplysninger, som skal kommunikeres til hold, skuespillere og medvirkende.

Materialer-ekstra-1
-

Planlæg i god tid! Jo bedre tid, jo lavede CO2-udledning.

Materialer-ekstra-2
-

Lån eller lej materialer, rekvisitter, kulisser og kostumer.

Materialer-ekstra-3
-

Anskaf genbrugsmaterialer og sælg/doner til andre produktioner eller et godt formål efter endt produktion.

Materialer-ekstra-4
-

Kulisser skal kunne skilles ad efter brug. Tænk det ind når kulisserne bygges, så er det nemmere at bruge materialerne igen – eller at sortere det som genanvendeligt affald.

Materialer-ekstra-5
-

Lav eventuelt en manuskript-bestilling, så dem der ønsker et printet manus, bestiller det rette format og størrelse, så der ikke printes for mange.

Transport-A-1
-

Flyrejser udleder meget store mængder CO2. Overvej grundigt, om nogle rejser kan erstattes med virtuelle møder. Erstat hvis muligt flyrejser i Nordeuropa med togrejser.

OBS: Selvom flyrejser ikke er en del af pointsystemet i certificeringen, er dette den mest CO2-udledende transportform, hvorfor den bør begrænses så meget som muligt.

Transport-B-1
-

Brug som minimum Euro 5-køretøjer

OBS: Euronormen angiver bilens miljøegenskaber, og hvor meget den må udlede af skadelige stoffer, som partikler og NOx’er målt i gram pr. kilometer.Læs mere på FDM’s hjemmeside.

Transport-C-1
-

Brug i så vid udstrækning som muligt Euro 6-, Brint/gas eller hybrid- og elkøretøjer.

Transport-C-2
-

I kan med fordel, på forhånd, undersøge, hvor mange ladestandere der er på diverse locations, I skal optage og/eller i nærheden af brugeren af bilens hjem.

Transport-D-1
-

Valg af logi påvirker transport og dermed miljøbelastningen og benzinomkostninger for produktionen. Derfor er det vigtigt at vælge logi, der er så tæt på optagestedet som muligt.

Transport-E-1
-

Brug hoteller eller andre overnatningsmuligheder, der er certificeret bæredygtigt af tredjepart fx. ISO14001, Svanemærket eller EU-Blomsten.

Læs mere om certificeringer under Fokusområde 5, Materialer.

Transport-ekstra-1
-

Udpeg en transportansvarlig der har fokus på bæredygtighed i sin planlægning.

Transport-ekstra-2
-

Minimer antallet af flyrejser, kan møder fx tages på Skype? Hvis mødet skal foregå fysisk, så overvej, om man kan tage tog, bus eller køre i bil?

Transport-ekstra-3
-

Brug så få biler som muligt – fyld bilen helt op med passagerer, når det er kan lade sig gøre.

Transport-ekstra-4
-

Bilturen kan evt. bruges til møder, når man alligevel stimler sammen i bilerne.

= GREEN FILM certificering

Fagområder

Klimaansvarlig
Hvordan?
Produktionskontor
Hvordan?
Post produktion
Hvordan?
Studieproduktion
Hvordan?
Location scout
Hvordan?
Kamera og lys
Hvordan?
Kostume
Hvordan?
Production Design
Hvordan?
Producent / Producer / Lineproducer
Hvordan?