Production Design

Som scenograf og rekvisitør er det dit materialeforbrug, der skal fokuseres på. Tænk i genbrug... både ved anskaffelse, anvendelse og afskaffelse.

Begræns alle indkøb.
Skab dig altid et overblik som det første over hvad der kan genbruges fra tidligere produktioner og hvad der kan lejes eller lånes.
Byg aldrig mere end nødvendigt
Indtænk så meget genbrugt materiale i dine design som muligt.
Begræns rekvisitanskaffelser til hvad der rent faktisk er brug for. Sådan sparer du både på unødig transport og slitage.
Lav en plan for hvordan de brugte materialer kan blive genanvendt, efter du har brugt dem.
Skab dig et overblik over scenografi og rekvisitternes efterliv. Hvad kan genbruges efter optagelser? Hvad kan dine kolleger bruge? Og hvordan kommer du af med det sidste på den mest bæredygtige måde.
Mal altid med certificeret maling, når du maler. Og køb aldrig mere, end du har brug for.
Være opmærksom på hvilket behov, der er for elektricitet/energi i dine design. Hvor er der adgang til den mest bæredygtige energikilde.
Brug elbiler når det er muligt