Materialer
Lån og lej! Vi skal blive endnu bedre til at genbruge materialer i branchen frem for at købe eller producere nyt?

Når vi producerer film-og tv er der et stort materialeforbrug. Særligt indenfor scenografi og kostumer. Derfor er det vigtigt at vi sikrer os, at en stor del af materialerne enten er genbrugsmaterialer eller er certificeret bæredygtige.

Det gælder også når vi skal skaffe os af med materialerne igen. Selvom vi bliver bedre og bedre til at sortere affald, ender meget genanvendeligt materiale stadig på forbrændingen.

Gode råd

Materialer, rekvisitter, kulisser og kostumer

 

Brug certificerede leverandører og materialer: træ, maling, tøjfarve, hårfarve, makeup, rengøringsmidler etc

Lån eller lej materialer, rekvisitter, kulisser og kostumer

 

Anskaf genbrugsmaterialer og sælg/doner til andre produktioner eller et godt formål efter endt produktion

Kulisser skal kunne skilles ad efter brug. Tænk det ind når kulisserne bygges, så er det nemmere at bruge materialerne igen – eller at sortere det som genanvendeligt affald

Reducer papirbaseret kommunikation. Brug elektronisk kommunikation til den interne kommunikation om dagsprogrammer, transportplaner og andet som kommunikeres til holdet.