En fælles indsats er altafgørende, hvis vi vil gøre en forskel.
Hvem er vi?

Vision Denmark og Producentforeningen, DFI, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje står bag denne hjemmeside, fordi den grønne omstilling er en forudsætning for, at vi også i fremtiden har et stærkt produktionsmiljø i Danmark. Bæredygtighed er ikke en ny dagsorden for Film- og TV- branchen, hvor flere allerede gør sige gode erfaringer og tager vigtige initiativer. Men det kræver en fælles indsats, hvis vi skal lykkes.
I Danmark har vi en af de mest ambitiøse klimalove i verden. Og som film- og tv-branche skal vi naturligvis tage vores ansvar alvorligt og bidrage til, at Danmark i 2050 er et klimaneutralt land.  

Hvordan gør vi det? Vi kender endnu ikke alle svarene. Faktisk kender vi heller ikke alle spørgsmålene endnu. Men første skridt er, at vi som organisationer går sammen om at dele viden og give virksomhederne i branchen redskaber til at tage del i den grønne omstilling. Derfor lancerer vi denne hjemmeside, der skal fungere som portal for at dele praktisk viden og redskaber, samt på længere sigt at formidle konkrete målsætninger og resultater. 

Samtidig vil vi i 2020 gennemføre en baseline-analyse af branchens klimavenlighed. Vi skal vide, hvor de største problemer findes, og hvilke løsninger vi skal arbejde med. Baselinen skal understøtte en samtale i branchen om målet for den grønne omstilling og samtidig gøre det muligt at følge op i de kommende år.   

Målsætningen er, at vi som branche i Danmark skal have nogle fælles retningslinjer, fælles nøgletal og en fælles vidensbank, hvor erfaring, inspiration, viden og nye tiltag deles.
Vi vil derfor meget gerne høre fra jer, hvis I har erfaringer med bæredygtig produktion, nye ideer eller andet I vil dele.

Skriv til Caroline Gjerulff på:
cg@visiondenmark.dk