Kamera og lys

I lysafdelingen er der et kæmpe energiforbrug. Det skal der især fokuseres på.

Udlejere og leverandører skal vide, at du er interesseret i at producere bæredygtigt, og at du efterspørger de grønneste alternativer. Gå i dialog med dine leverandører og bed dem skaffe bæredygtigt udstyr og energikilder.

Brug dagslys og så lidt kunstigt lys som muligt.
Brug LED og fluorescerende lys hvis muligt
Begræns brug af filtre og genbrug gerne. Husk at LED slet ikke har brug for filter.
Undgå glødepærer og halogenbelysning
Digitale formater er langt mere miljøvenlige end film (pga kemikalier og transport). Hvis du og din instruktør alligevel vælger at skyde på film, så læg en plan for indkøb og transport.
Anvend de vedvarende energikilder i stedet for generatorer el. lign
Brug udbydere der udlejer miljøvenlige generatorer med lavere energiforbrug og mindre støj.
Sluk lyset i pauserne
Dæmp lyset mellem optagelser
Bestil kun det udstyr, du rent faktisk skal bruge. Mindre unødig transport og slitage er også en måde at mindske omkostninger.
Hold dig orienteret. Det er meget at lære indenfor dette område.
Brug elbiler når det er muligt