Affald
Vi bliver bedre og bedre til at sortere affald, men vi kan blive endnu bedre til at sørge for, at det der er tilovers fra vores produktion, ikke er rent spild.

Det er på tide at vi får lagt ”køb og smid væk” tankegangen på hylden en gang for alle og bliver bedre til at tænke i genbrug og genanvendelse.

Affald er ret afgørende for ens klimaaftryk, da der er mange ressourcer bundet heri. Disse ressourcer forsvinder, når vi ikke sorterer vores affald, men derimod brænder det af. Ikke nok med at vi udleder store mængder CO2 ved afbrænding, vi mister også værdifulde ressourcer, der nemt kunne have været genanvendt flere gange. Heldigvis er der masser vi kan gøre for at undgå dette.

Vidste du

Den 1. august 2020 år var dagen, hvor vi på global plan havde brugt den mængde ressourcer, som jorden kan forsyne os med på et år! Det vil sige, at alt, hvad der herfra og  frem til den 1. januar blev brugt, var overforbrug.

Vi bruger altså klodens ressourcer 1,8 gange på et år.

Gode råd

Reducer affald

Køb ind med omtanke og aldrig mere end du skal bruge.

Sørg for at bruge genanvendeligt service.

Undgå overflødigt printmateriale. Del manuskripter og andet tekst online.

Vælg et cateringfirma og andre leverandører der er opmærksomme på at minimere unødig emballage.

Undgå plastsække til transport og opbevaring og skift dem ud med genbrugelige kasser.

Anskaf genbrugelige vandflasker og opsæt evt. vandposter hvor der ikke er vandhaner.

Sorter affald

Kommuniker klart at affaldssortering er en integreret del af produktionen.

Sørg for at affaldsorteringen er nem, synlig og tydeligt markeret.

Sorter som minimum: Organisk, Plastik, papir, pap, glas/metal, farligt.

Vær opmærksom på, hvor du kan komme af med farligt affald som: batterier, maling, rengøringsmidler etc