Viden, råd og inspiration til, at komme i gang med at producere bæredygtigt.

Den bedste måde at reducere dit klimaaftryk er selvfølgelig at fokusere på, hvor du bruger meget energi. Men også områder som transport, materialeforbrug, mad og affaldshåndtering er vigtigt at se på.

Fokusområder

1
Bæredygtig planlægning
Et af de vigtigste råd er at planlægge hvor og hvordan, der skal arbejdes med bæredygtighed helt fra start. Det gør det nemmere at overskue og træffe de rigtige valg.
Hvordan?
2
Energibesparelse
Energi er en af de tunge poster i energiregnskabet. Her er der mulighed for at reducere produktionens miljøpåvirkning effektivt.
Hvordan?
3
Transport og logi
Transport og logi fylder meget i produktionens energiregnskab. Se hvordan I reducerer miljøbelastning og benzinforbrug.
Hvordan?
4
Forplejning
Vi kan ikke lave film uden at spise. Men vi kan lave film uden at servere mad der udgør en unødig belastning af vores klima.
Hvordan?
5
Materialer
Lån og lej! Vi skal blive endnu bedre til at genbruge materialer i branchen frem for at købe eller producere nyt?
Hvordan?
6
Affaldssortering
Vi bliver bedre og bedre til at sortere affald, men vi kan blive endnu bedre til at sørge for, at det der er tilovers fra vores produktion, ikke er rent spild.
Hvordan?
7
Kommunikation
Kommunikationen af de bæredygtige tiltag til omverden, kan være med til at øge fokus på omstillingen og hjælpe andre på vej.
Hvordan?
Håndbog i bæredygtig film- og tv-produktion - Med GREEN FILM certificering
Download PDF

Hjælpedokumenter

GREEN FILM pointsystem er en praktisk håndbog, der skal hjælpe film- og tv-producenter med at producere mere bæredygtigt i Danmark. Det er en række råd og anvisninger til, hvad der kan gøre en forskel på produktionen og hvilke grønne alternativer, man bør vælge. Start i det små med at udvælge enkelte fokusområder at arbejde med, og brug  pointsystemet bag i bogen til at se, hvor meget de enkelte tiltag vægter.

Håndbogen kan desuden bruges til at få en GREEN FILM certificering. Et fælles europæisk redskab udviklet i Italien, som filminstitutter, broadcastere og regionalfonde kan bruge til at understøtte og motivere europæiske produktioner til at producere mere klimavenligt. 

Uanset om I ønsker at blive certificeret eller ej, kan håndbogen bruges som god inspiration til jer, der ønsker hjælp til at producere mere bæredygtigt og har brug for et sted at starte. 

Dokumenter der kan hjælpe dig med at komme godt igang:
* Eksempel på bæredygtighedsplan (download her)

* Oversigt over registrerede køretøjer (download her)

* Affaldsskilte (download her)

* Brev til leverandører - Scenografi (download her)

* Brev til Leverandører (download her)

* Brev til ansatte og skuespillere (download her)

* Brev til ansatte og skuespillere - wrap (download her)

Fagområder

Klimaansvarlig
Hvordan?
Produktionskontor
Hvordan?
Post produktion
Hvordan?
Studieproduktion
Hvordan?
Location scout
Hvordan?
Kamera og lys
Hvordan?
Kostume
Hvordan?
Production Design
Hvordan?
Producent / Producer / Lineproducer
Hvordan?