KOM GODT I GANG
Den bedste måde at reducere dit klimaaftryk er selvfølgelig at fokusere på, hvor du bruger meget energi. Men også områder som transport, materialeforbrug, mad og affaldshåndtering er vigtigt at se på.

Læs de 5 fokusområder, du skal være opmærksom på, når du gerne vil producere mere bæredygtigt. Under fagligheder kan du også finde dig selv og læse hvad der gælder særligt for dit område.

Fokusområder

01
Transport og logi
Transport og logi fylder meget i produktionens energiregnskab. Se hvordan I reducerer miljøbelastning og benzinforbrug
Hvordan?
02
Materialer
Lån og lej! Vi skal blive endnu bedre til at genbruge materialer i branchen frem for at købe eller producere nyt?
Hvordan?
03
Energi
Energi er en af de tunge poster i energiregnskabet. Her er der mulighed for at reducere produktionens miljøpåvirkning effektivt.
Hvordan?
04
Mad
Vi kan ikke lave film uden at spise. Men vi kan lave film uden at servere mad der udgør en unødig belastning af vores klima.
Hvordan?
05
Affald
Vi bliver bedre og bedre til at sortere affald, men vi kan blive endnu bedre til at sørge for, at det der er tilovers fra vores produktion, ikke er rent spild.
Hvordan?

Fagområder

Klimaansvarlig
Hvordan?
Produktionskontor
Hvordan?
Post Produktion
Hvordan?
Studieproduktion
Hvordan?
Locations scout
Hvordan?
Kamera og lys
Hvordan?
Kostume
Hvordan?
Production Design
Hvordan?
Producent / Producer / Lineproducer
Hvordan?