De ansvarlige A’er for en (mere) klimavenlig film- og TV-produktion
Dato for aktivitet:
I en hver film- og TV-produktion er det ingen hemmelighed, at der skal benyttes en hel del materialer. Produktionens production design, set-stykker, kulisser, rekvisitter og kostumer er en kæmpestor del af den visuelle historiefortælling. Anskaffelsen er tidskrævende, mængden af materialer er stor og levetiden kort. Film- og TV-sets bygges som regel fra 0-100 på meget kort tid og nedrives fra 100-0 endnu hurtigere. Det resulterer ofte i et stort spild af gode og værdifulde naturressourcer.

Når man har en ambition om at producere mere klimavenligt, betaler det sig at have de ansvarlige A’er for øje, allerede helt fra produktionens spæde begyndelse.

-      Ansvarlig anskaffelse af materialer

-      Ansvarlig anvendelse af materialer

-      Ansvarlig afskaffelse af materialer

Har man ovenstående for øje, så vil man allerede være et godt stykke hen ad den klimavenlige vej, når man laver film og tv.

Ansvarlig Anskaffelse

Ved ansvarlig anskaffelse handler det om, at man, såvidt muligt, skal anskaffe sig bæredygtige og genanvendelige produkter og ressourcer. Her kan man overveje, hvordan materialerne er produceret, hvilke certificeringer materialerne har, hvilken kvalitet de er og om produktet allerede er produceret af genanvendte materialer(1). Jo bedre kvalitet, jo større mulighed er der for at kunne genbruge materialerne igen på næste produktion, eller at man kan sælge dem videre(2).

I anskaffelsesfasen er det allerbedste du kan gøre at anskaffe dig brugte materialer. At købe genbrug eller at leje materialer er den mest klimavenlige form for anskaffelse af materialer, da jo længere levetid materialerne har, jo færre nye materialer skal produceres(3) jo mindre klimabelastning.

CERTIFICEREDE MATERIALER

Udvælgelsen af materialer er uhyre vigtig når man ønsker at producere mere klimavenligt. Nogle materialer er klimamæssigt mere omkostningstunge at producere end andre og nogle raserer naturen og indeholder giftige kemikalier. Derfor er materialecertificeringer gode til at pege dig i en retning af produkter, der er produceret mere klimavenligt(4).

Der er virkelig mange forskellige mærker og certificeringer til alle typer at materialer og produkter. Disse er gode at sætte sig ind i og gå efter i sine materialevalg, for at være mere ansvarlig i anskaffelsen.

Ansvarlig Anvendelse

Når man har sørget for at anskaffe sig alle sine materialer ansvarligt, er det næste, at man også skal anvende dem ansvarligt. Ansvarlig anvendelse betyder, at du tænker over, hvordan set-stykkerne bygges, hvordan rekvisitterne bruges(7), og hvordan kostumerne behandles, vaskes og om de evt. skal patineres. Hvis set-stykkerne bygges med omtanke, så er der større sandsynlighed for, at de kan skilles ad igen for efterfølgende at kunne benyttes 1:1 på næste produktion, eller at så stor en del af materialerne, som muligt, kan benyttes(8). Det samme gør sig gældende med rekvisitter og kostumer. Behandles disse ordentligt, renses og vaskes som anvist, er der meget stor sandsynlighed for, at materialerne kan bruges igen på næste produktion eller at det kan sælges videre til andre, som kan få gavn af det.

 

Ansvarlig Afskaffelse

Når materialerne så er anvendt og filmen eller tv-programmet er færdigt, er det vigtigt, at alle materialer afskaffes ansvarligt. Ansvarlig afskaffelse kræver en systematiseret planlægning og arbejdsproces helt fra start, så man har overblik over, hvilke materialer der bør kunne genanvendes på den ene eller anden måde(9).

Ansvarlig afskaffelse af materialer handler om, at det som ikke kan genbruges 1:1 på næste produktion eller sælges, skal afskaffes ved at ”smides ud”. Her er det vigtigt, at man sorterer materialerne hensigtsmæssigt, så mest muligt kan blive genanvendt(10).

Det gøres altså ved at skille det, der er bygget, ad, sortere de forskellige materialer og aflevere det på en genbrugsstation i nærheden(11). På genbrugsstationen sørger de for, at materialerne bliver genanvendt så godt som muligt i forhold til, hvilket materiale eller produkt det er.

I forhold til sortering er det ligeledes anbefalelsesværdigt at have et sorteringssystem, som kører gennem hele produktionen(12). Således afskaffes produktionens ressourcer på en bæredygtig og ansvarlig måde. Det vil sige, at den overskydende mad fra frokosten sorteres som bioaffald, plastikemballagen fra grøntsagerne sorteres som plast, papkassen som de 10 poser filterkaffe er kommet i, sorteres som pap osv. På den måde er vi med til at aflevere alle vores produkter, materialer og ressourcer ”tilbage”, så de kan genanvendes og laves om til nye produkter. På den måde undgår vi at bruge unødigt af naturens ressourcer, som jo ikke er uendelige.

 

Arbejder man ud fra ovenstående, vil man ikke kun se en besparelse i CO2-regnskabet, men i de fleste tilfælde, vil man også kunne mærke effekten på produktionens økonomiske regnskab. Det kan både være fordi genbrugsmaterialer i nogle tilfælde er billigere, at materialerne kan være genanvendt fra en tidligere produktion, at det er billigere at leje end at købe, eller at du får en del af pengene igen, ved at sælge produkterne og materialerne videre efter produktionen.

Genbrug og genanvend dine produkter og materialer eller sørg for, at andre gør det. Sortér dit affald! – Dét er guld værd!

BEGREBSAFKLARING

GENBRUG: Genbrug er når et kasseret produkt, materiale eller stof benyttes i samme form og til samme formål, som da det blev kasseret(13). Eks. Du er blevet træt af dine cowboybukser og går ikke med dem længere. I stedet for at smide dem ud, sælger du dem til en anden, som får gavn af at gå med dine aflagte cowboybukser.

GENANVENDELSE: Genanvendelse er når et kasseret produkt, materiale eller stof sorteres og bliver kørt til genbrugsstationen. Her bliver det omdannet til et nyt produkt, hvor det anvendes på en anden måde, end da dets livscyklus begyndte(14). Eks. Du kører din gamle trækommode på genbrugsstationen. Den bliver neddelt og træet sendes til spånpladeproduktion. Herefter kan spånpladen laves til nye møbler(15).

ANSVARLIG: At være ansvarlig i denne forbindelse betyder, at man tager ansvar for, hvilket aftryk de anskaffede materialer og produkter efterlader sig. Jo mere man tænker over det og tager ansvar for at anskaffe, anvende og afskaffe sig materialer og produkter ud fra en ansvarlig og betænksom metode, jo mindre CO2-aftryk vil produktionen efterlade sig.

BFTP ANBEFALER

·     Planlæg i god tid! (vi ved det er svært når man laver film og tv, men det letter processen)

·     Anskaf, så vidt muligt, materialer og kostumer, som er certificerede

·     Mal altid med certificeret maling

·     Tjek op på muligheder for affaldssortering på den givne location

·     Planlæg afskaffelsen af materialer og kostumerallerede inden de anskaffes

·     Brug Københavns Kommunes Sorteringsguide, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald.

Tekst af Laura Kornerup Jensen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kilder:

1: https://elsk.com/pages/certificeringer

2: Forfatter og podcastvært Tina Werborg, Tøjkrisen podcast

3: https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldshierarkiet/forberedelse-af-affald-til-genbrug/

4: Zeuthen & Ludvigsen, 2018, s. 11-15. Mærk din forretning (Jakob Zeuthen og Lars Ludvigsen, 2018, Forlaget IIB)

5: Zeuthen & Ludvigsen,2018, s. 124, 130 + 150. Mærk din forretning (Jakob Zeuthen og Lars Ludvigsen, 2018, Forlaget IIB)

6: https://elsk.com/pages/certificeringer

7: Teatertekniker og scenemester Jesper Folke, https://folkesgarage.dk/klima

8: Teatertekniker og scenemester Jesper Folke, https://folkesgarage.dk/klima

9: Teatertekniker og scenemester Jesper Folke, https://folkesgarage.dk/klima

10: https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldshierarkiet/genanvendelse-af-affald/

11: https://www.kk.dk/erhverv/bygge-og-miljoetilladelser/anmeld-byggeaffald-til-kommunen/affald-til-genanvendelse

12: https://www.bftp.dk/subjects/affald

13: https://faktalink.dk/titelliste/genbrug-og-genanvendelse

14: https://faktalink.dk/titelliste/genbrug-og-genanvendelse

15: https://a-r-c.dk/privat/toej-sko-tekstiler-kan-genbruges/