Ny TV2 serie sætter fokus på bæredygtig produktion!
Dato for aktivitet:
‍Det kræver gennemsigtighed, åbenhed og vidensdeling i branchen, hvis flere film- og tv-produktioner skal føre en bæredygtig linje fremover. Og så er det vigtigt, at det ikke bare bliver ved snakken, for “vi kan meget mere, end vi tror”. Det mener line producer på en kommende TV2 serie Deborah Marlow. Vi har talt med hende om at stå i spidsen for en tv-produktion, hvor alt fra lys og kostumer til transport og mad bliver set på gennem de bæredygtige briller. 

Vi mødes med line producer Deborah Marlow inde på produktionsselskabet Creative Alliances kontor på Nørre Voldgade i Indre København. Her sidder holdet bag en ny TV2-serie med arbejdstitlen “Det Største” og er ved at gøre klar til, at de om et par uger rykker ud til studiet i Brøndby. 


Deborah har fra start haft et klart mål med produktionen, nemlig at føre en bæredygtig dagsorden. Et webinar hos Vision Denmark om bæredygtighed i filmbranchen viste sig at blive startskuddet til projektet. Deborah mener, at branchen kan gøre det bedre.   


“I film- og tv-branchen er vi vant til, at det hele går meget stærkt. Vi smider mange ting ud, og vi tyr ofte til den hurtigste, nemmeste og/eller billigste løsning. Vi tænker ikke over det – det er en vane. Men det er en vane, der viser sig at være den mindre bæredygtige af slagsen. Jeg vil til at udfordre mine produktioner til at gøre deres bedste og tænke anderledes.” 


Efter Vision Denmarks webinar præsenterede Deborah de indledende tanker for produktionsholdet. Der viste sig at være stor opbakning til at skabe et nyt arbejdsmiljø og føre en bæredygtig produktion. Herefter begyndte de at lægge det ind i planlægningen og budgettet.


Bæredygtige initiativer

De overordnede områder, hvor produktionen har sat ind er catering, madspild, affaldssortering, minimering af plast, transport og tøj. Derudover er især strøm- og energiforbrug på studiet en af de største syndere, som har været vigtig at finde alternative løsninger til. 


“Vi har en kæmpe lyssætning, som skal tændes hver dag. Vi fandt frem til, at vi kunne arbejde med LED, og at der findes mange gode løsninger derude inden for de eksisterende lamper. Derudover har vi også kigget på forbruget og det aftryk, vi sætter. Ledelsen fra studiet ringede til energiselskabet og spurgte, om vi kunne blive flyttet over til grøn energi. Det krævede ét opkald, og inden for 24 timer fik jeg en e-mail om, at det var klaret. Derefter gik der ca. en uge, og så var alle lamper skiftet. Jeg blev meget overrasket over, hvor nemt det var.”


Deborah Marlow står i front for ny TV2-serie, hvor der er blevet lagt en bæredygtig linje.

Sammen med produktionen sørger Deborah for hele tiden at afveje de små beslutninger, og hvordan de kan gentænkes og gøres grønnere. Det har også gjort sig gældende ved transport. Her har produktionen valgt at minimere antallet af biler. Noget der ikke bare sætter et mindre CO2 aftryk, men som også er godt for det samlede budget. 


“I stedet for at leje mange biler så bestiller vi en enkelt bil pr. dag, og så sørger vi for at køre frem og tilbage og så aflevere den, når vi er færdige. Det er også noget, der i sidste ende er godt for mit budget. Derudover har vi mange, der har besluttet sig for at cykle ud til studiet, og så har vi lavet en konkurrence ud af det, hvor det handler om, hvem der kan cykle flest kilometer. Det handler om at have det sjovt, mens vi gør det.”


Set-design er et område, som Deborah oplever som svært at forene med den bæredygtige dagsorden. Her er produktionens behov meget specifikke, så der har været behov for at tænke i alternative løsninger. De er derfor valgt ikke at smide scenografien på lossepladsen efter optagelserne , men i stedet sørge for, at materialerne bliver genbrugt til sæson 2. 


At tænke bæredygtighed ind fra start

Men hvad gør man, når der på en seks måneders produktion i alt er 100 mennesker bag kameraet, 100 skuespillere og 300 statister på set? Hvordan kan det logistisk lade sig gøre at gentænke alle områder og føre en bæredygtig produktion? Ifølge Deborah handler det om at forhøre sig og snakke med kolleger i branchen, der allerede har haft succes det. For de findes. 


“Branchen skal tale mere med hinanden. Hele tiden. Hvad virker? Hvad virker ikke? Det er vigtigt at bruge tid på at indhente viden om bæredytighed og orientere sig hos andre, der allerede har beskæftiget sig med det og stille dem de rigtige spørgsmål: Hvad gør I, når I har mange, der skal spise? Hvad gør I, når I har mange statister, som skal transporteres? Hvad gør I med tøj? Hvad gør I med energiforbrug? Det er vigtigt at trække på andres erfaring.”, fortæller hun os. 


Planlægningsfasen er en vigtig brik i den bæredygtige filmproduktion, fordi der her bliver sat konkrete ord på de initiativer, der skal agere rettesnoren for holdet fremover. 


“Det handler om at tænke bæredygtighed ind fra start. Inden vi blev greenlighted havde vi samtaler om, hvorvidt vi kunne inddrage det i vores planlægning og budgettering. Svaret har vist sig at være ja. Vi stopper løbende op og tænker os om en ekstra gang, fordi vi fra start har sagt til hinanden, at vi er ‘committed’ til det her. Inden vi træffer en beslutning, spørger vi os selv: Er der en bedre måde at gøre det på? Kan vi finde et alternativ?”


På det ugentligt tirsdagsmøde sætter produktionen sig på tværs af afdelingerne sammen og vender status og potentielle udfordringer. På den måde sikrer de, at der løbende er en dialog mellem hende og de forskellige afdelinger, og at der ikke er noget, der bliver tabt mellem to stole. Ude på studiet vil der også blive afholdt et ugentligt bæredygtighedsmøde. 


Bæredygtighed er automatisk ikke lig med stor økonomisk post 

Ifølge Deborah hersker der i branchen en fortælling om, at bæredygtige løsninger er lig med store økonomiske poster, der tærer på budgettet. Men den grønne omstilling er ikke nødvendigvis lig med en stor regning i det samlede regnskab. Nærmere tværtimod. 


“Jeg oplever, at når folk hører ordet bæredygtighed, forbinder de det ofte med noget, der kommer til at koste. I mit arbejde har jeg faktisk oplevet det modsatte. Som eksempel fandt vi ved energi ud af, at prisen pr. kWh er nogenlunde det samme. Der er en lille smule forskel, men fordi vi bruger LED, ender vi med en stor besparelse. Det er faktisk en kæmpe gave til vores budget at køre LED. Det gør sig også gældende inden for kostumer. Vi har 300 statister og 100 skuespillere. Det er billigere at leje eller købe genbrugstøj end at gå ud og købe nyt tøj til dem allesammen.” 


“Det handler om at tage fat i folk og spørge dem til råds” 

Som med alle produktioner er der også en tid efter, at lamperne og kameraerne slukkes. Her er Deborahs håb, at den bæredygtige tankegang ikke går i glemmebogen, men derimod spreder sig og giver genlyd i branchen. 


“Når produktionen er færdig, går folk hvert til sit og ud i nye produktioner. Min forhåbning er, at de efterfølgende snakker med deres nye lineproducer og kolleger om det sidste sted, de arbejdede, og hvilke tiltag der blev gjort. Det er den mest effektive måde at få lavet om på vores vaner”. 


Vidensdeling er ifølge Deborah et af de vigtigste områder, hvis man fremover i branchen skal sikre sig, at den grønne dagsorden spreder sig. 


“Vi skal opfordre folk til at dele ud af deres erfaringer, viden og bekymringer. For at få flere produktioner med på rejsen til en mere grøn omstilling og bæredygtig måde at gøre tingene på, kræver det gennemsigtighed, åbenhed og at man rækker hånden ud. En leder skal udfordre sit filmhold til at gøre deres bedste – både på det kreative og økonomiske plan, men også på det miljømæssige. Det skal tænkes som en helhed og som en del af alles job.”


Hun fortsætter:  


“Alt man gør – om det er en lille eller en stor ting – gør en forskel og batter i det store billede. Jo flere mennesker man er om det, desto større en forskel gør det. Og så er det mest af alt vigtigt, at det ikke bare bliver ved snakken. Vi kan meget mere, end vi tror, når bare vi beslutter os for at gøre det”, afslutter hun.