Produktionsselskab får præcis indsigt i CO2-aftrykket, som kan gives videre til kunderne
Dato for aktivitet:
Bacon CPH har gennem flere år arbejdet med adfærdsændringer. Nu har selskabet meldt sig ind i initiativet Green Producers Club og får adgang til et onlineværktøj, der kan give nyttig og motiverende viden om, hvordan man reducerer sit CO2-udslip.

Hos Bacon CPH har man i længere tid arbejdet på at flytte sig i en mere bæredygtig retning. Som en del af reklamebranchen, der ofte har kort tid til optagelserne og kan have meget store set-ups på fjerntliggende destinationer, er der - som COO og Executive Producer, Samuel Cantor siger “en del benspænd.”

 

- Når man sætter en filmoptagelse op, hvor der for eksempel skal skabes en stor kulisse, bruges mange materialer eller transporteres hold og medvirkende over længere afstande, kan det betyde, at klimaaftrykket hurtigt tager fart.

 

Gennem flere år har Bacon CPH arbejdet på at lette sit CO2-aftryk og et af de nyere tiltag er en ‘Code of Conduct,’ der sætter retningen for adfærd på klassiske indsatsområder. Man har eksempelvis skærpet affaldssorteringen på produktioner, kører så vidt muligt i el- og hybridbiler, spiser som udgangspunkt vegetarisk og har gjort produktionerne print-frie.

 

- Det kan lyde som små ting, men når vi lægger det hele sammen, gør det en forskel. Vi bliver ikke klimaneutrale fra det ene år til det andet, men ved at retænke måden vi arbejder på, kan vi hele tiden udvikle og forbedre os fra produktion til produktion, siger Samuel Cantor.

Samuel Cantor, COO og executive producer hos Bacon CPH

 

Detaljeret viden

Senest er Bacon CPH blevet en del af Green Producers Club. Et norsk initiativ, hvis mål er at gøre hele den skandinaviske kulturindustri mere klimavenlig. Som medlem får man adgang til viden og til ‘Green Producers Tool.’ Et onlineværktøj der, ved at behandle detaljerede emissionsdata, kan lave en udførlig klimarapport og kaste lys over ens CO2-udledning og dermed også vise, hvor det især nytter at sætte ind.

 

I Norge har over 70 selskaber tilsluttet sig den grønne klub og med åbningen af et kontor i København og det nye onlineværktøj kunne Bacon CPH se ideen i at være med.

 

- Initiativet er modnet. Det virker, som om der er substans i, hvad de lykkes med at monitorere, og vi kan få en viden, der gør os bedre til at træffe de rigtige bæredygtige valg. Samtidig omfavner Green Producers Club nu alt, hvad der hører under entertainment, og så har vi pludselig fat i mere end bare filmbranchen og kan lære af hinanden, siger Samuel Cantor.

 

Positivt og motiverende

Det er forskere fra det Norske Center for International Klimaforskning Cicero, der har beregnet emissionsfaktorerne i Green Producers Tool. Værktøjet måler direkte udslip, men laver også en såkaldt livscyklusanalyse på de enkelte materialer. Det vil sige, at alle miljøpåvirkninger fra eksempelvis et kamera indgår. Lige fra måden det produceres på, hvordan materialerne er udvundet, hvordan det transporteres og dets forventede levetid.

 

Green Producers Tool kan vise, hvordan CO2-udslippet ser ud fra år til år og fra produktion til produktion. Man kan altså holde skarpt øje med, om det går den rigtige vej.

 

- Det kan give os et dybere indblik i, hvordan vi udvikler os. Måske vil vi næste år se, at vi generelt reducerer CO2-udslip markant på vores produktioner sammenlignet med lignende projekter, vi tidligere har lavet. Så er det pludselig positivt og motiverende, fordi vi kan se, vi bevæger os i den rigtige retning, siger Samuel Cantor.

 

Tidligere kunne man, som medlem af Green Producers Club, blot se hvor meget man udledte. Herefter betalte man en bøde, hvor pengene gik til diverse klimaprojekter. Det nye værktøj er der mere perspektiv i, mener Samuel Cantor.

 

- Nu kan vi bruge vores data til at få et præcist billede -og altså overføre det til noget læring, så vi kan udvikle os. Det giver rigtig god mening, og så kan vi selv vælge at støtte klimavenlige projekter ved siden af.  

 

Krævende og sjovt

Samuel Cantor er bevidst om, at det, at skulle registrere sine aktiviteter og sin adfærd ned til mindste detalje i et klima-budget, er krævende for produktionen.

 

- Vi taler ned i: hvilken type bil, hvor mange kilometer skal den køre, på hvilken type brændstof og hvor stor er den? Alt skal registreres. Men det er også sjovt, for man bliver udfordret på hele sin måde at arbejde og tænke, specielt i produktionsafdelingen. Samtidig tror jeg, det har den effekt, at nu hvor man har investeret tid i det, vil man også lykkes med det, siger han.

 

Når en produktion er afsluttet, vil Bacon CPH kunne se den reelle CO2-udledning i en klimarapport.

 

- Så får vi præcis indsigt i det specifikke projekt, som vi kan tage videre til vores kunde. Når de så næste år skal have lavet deres 2023-kampagner, kan de forhåbentlig se, at CO2-udslippet er blevet markant nedsat i forhold til tidligere. Det er naturligvis noget at være stolt af for alle involverede, både produktion, bureau og kunde, siger Samuel Cantor.

 

Retningslinjer, ikke religion

Bæredygtighed handler om adfærdsændringer, og det er altid udfordrende. Det kræver tid, eftertænksomhed og indarbejdelse af nye rutiner. Nogle gange må man også give køb på de gode intentioner, erkender Samuel Cantor.

 

- Står du på en fjerntliggende destination, og har du ingen genbrugsstationer inden for en radius af 100 kilometer, vil der være kompromiser, du må indgå. Vi forsøger hele tiden at gøre det så godt, vi kan, men kan ikke garantere, at hver produktion overholder vores retningslinjer for affaldssortering, hvis vi står på en location, der ligger pokker i vold, og forholdene bare arbejder imod.

 

Catering er et andet område, hvor nogle medarbejdere bliver udfordret. Hos Bacon CPH er maden vegetarisk. Men igen nytter det ikke at være fundamentalist, påpeger Samuel Cantor.

 

- Der er folk på et filmhold, som går og løfter tunge ting og bruger krop og muskler meget. Det er lidt en religion for dem at indtage proteiner på en vis måde, og de kan godt finde på at kommentere fraværet af kød. Men det er jo sagt med et glimt i øjet. Folk ved godt, hvad det er for en tid, vi lever i. Omvendt er der måder at få energi på, som er forskellige. Derfor siger vi også: ‘Sig til på forhånd hvis der er individuelle hensyn, så tager vi dem.’  

Det nytter

Samuel Cantor tror på, at medlemskabet af Green Producers Club kan blive et stærkt værktøj i arbejdet med at reducere CO-udledningen.

 

- Det er spændende, at vi nu skal give vores data videre, så vi kan se, hvordan det går. Men vi ser også frem til at blive del af en klub, der videndeler gennem seminarer og workshops og på tværs af brancher inden for entertainment, så vi kan lære af hinanden. Det kommer vi til at bruge rigtig meget, siger han.

 

Medlemskabet er så nyt, at Bacon CPH kun har “leget lidt med online-værktøjet,” men det tegner godt.

 

- Vi kan for eksempel sammenligne det at spise vegetarisk med at spise rødt kød. Eller det at køre elbil mod at køre dieselbil. Vi har en tendens til at sige: ‘Arh, det er en dråbe i havet og ændrer ikke verdenssituationen, fordi jeg spiser grøntsager i stedet for oksekød.’ Men her bliver det visuelt, at der er stor forskel, og at du kan flytte en hel del med de valg, du træffer. Pludselig bliver det håndgribeligt og indlysende, at det er da sådan, vi gør. Det er meget motiverende.

 

 

Om Bacon CPH

●     Grundlagt i 2001 med kontorer i København, Oslo og Stockholm

●     Har reklamefilm som kerneforretning

●     Bacon laver desuden flere andre formater, blandt andet inden for fiktion og dokumentar

 

 

 

Om Green Producers Club

●     Et norsk initiativ, der skal hjælpe den skandinaviske kultur- og eventindustri med at reducere CO2-udledningen

●     Har fået udviklet et onlineværktøj, der præcist kan måle emissioner. Det er støttet af EU midler og skal bidrage til, at kultursektoren reducerer sit CO2-udslip med.         55% inden 2030.

●     I Norge er der over 70 medlemmer, blandt andet NRK, TV2 Norge og Den Norske Opera & Ballet

●     I efteråret åbnede Green Producers Club en afdeling i Danmark, hvor der nu er mere end 30 medlemmer.